Obchodné podmienky

I. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. Pri registrácii máte možnosť zvoliť si zasielanie informácií o novinkách alebo iných marketingových informáciách od predávajúceho. Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v našej firme a odosielaním prostredníctvom slovenskej pošty. Na ochranu osobných údajov kladieme najväčší dôraz!

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Plne rešpektujeme Vaše súkromie! Všetky získané dáta, ktoré sú potrebné pre správne vybavenie Vašej objednávky chránime pred zneužitím a nebudú nikdy poskytnuté tretím osobám. Používaním a využívaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom, písomne alebo telefonicky. Ak si nebudete priať byť informovaní o našich novinkách, stačí nám to oznámiť e-mailom. V prípade nezákonného napadnutia našich internetových stránok neznámym páchateľom (hackerom) máme právo ustúpiť od záruky bezpečnosti Vašich dát, len v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá o manipuláciách s dátami.

 

II. Spôsob odberu

• Dobierka kuriér DPD

Tovar si objednáte, ale zaplatíte až ak dostanete balík kuriérskou spoločnosťou DPD.

Cena za 1 balík do 50 kg je 5.50 EUR + 1.20 EUR (dobierka)
Za každý ďalší balík (do 50 kg) účtujeme 5 EUR (dobierka)
 

• Osobný odber

bez poplatkov / 0 EUR /

 

III. Doprava a expedičné náklady

Tovar odosielame prostredníctvom Kuriérskej spoločnosti DPD. Na požiadanie doručujeme zásielky aj slovenskou poštou.

Tovar doručujeme do 2 až dní, prípadne ako je uvedené pri konkrétnom produkte. V okamihu expedovania zásielky sú vám na email doručené informácie. V prípade, že vás poštový doručovateľ nezastihne na uvedenej adrese, bude zásielka uložená na vašej dodacej pošte s tým, že do schránky vám bude daná informácia o uložení zásielky na pošte, kde balíček bude uložený maximálne 14 dní.

 

IV. Výmena a vrátenie tovaru


• VRÁTENIE TOVARU

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s originál dokladom o kúpe doručený predávajúcemu. List môže byť priložený k tovaru, doporučujeme Vám ho poslať doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.


Postup:

1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 7 dní od doručenia.
2.) Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete
- Vaše meno, adresu a telefónne číslo,
- v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu, v prípade, že si prajete vrátiť peniaze formou poštovej poukážky, uveďte nám danú skutočnosť do priloženého listu,
- číslo faktúry,
- Váš podpis a dátum.
3.) Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe.
4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.
5.) Adresa pre doručenie :


Názov firmy:

MVDr. Mikuláš Polievka

Adresa:

Hlavná 121
07213 Zemplínska Široká
Slovenská Republika

obchod@zoobest.sk


Suma, ktorá Vám bude vrátená nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného.
V prípade, že si prajete vrátiť peniaze späť formou poštovej poukážky, od sumy vrateného tovaru odpočítaváme poplatok slovenskej pošty a to:
Vrátená suma nepresahuje 30 EUR - Poplatok na Slovenskej pošte = 70 centov.
Vrátená suma presahuje 30 EUR - Poplatok na Slovenskej pošte = 1 EUR.
Prosím, neposielajte tovar na dobierku ! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.
Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 15 dní prevodom na váš bankový účet alebo poštovou poukážkou.


• VÝMENA TOVARU


Postup:

1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 7 dní od doručenia.
2.) Priložte list, kde uvediete:
- Vaše meno, adresu a telefónne číslo,
- názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktieť názov, kód produktu, veľkosť poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť.
- číslo faktúry,
- Váš podpis a dátum.
3.) Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.
4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.
5.) Adresa pre doručenie :

Názov firmy:

MVDr. Mikuláš Polievka

Adresa:

Hlavná 121
07213 Zemplínska Široká
Slovenská Republika

obchod@zoobest.sk

 

POZOR

Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu na dobierku Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.


Je nutné dodržať hore uvedené základné podmienky.
V. Neprevzaté dobierky
V prípade, že si kupujúci objedná tovar z internetového obchodu www.zoobest.sk a neprevezme si zasielku, resp. zásielka sa vráti prevádzkovateľovi internetového obchodu z dôvodu. že kupujúci odmietne prevziať tovar, alebo zásielka nebude doručená z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy, zákazníkovi - kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť expedičné náklady vo výške 5,00 EUR, t.j. poštovné a balné náklady a taktiež poštovné náklady, ktoré vznikajú pri vráteni zásielky na adresu prevádzkovaľova internetového obchodu www.acanafpg.sk , ktoré je predávajúci povinný uhradiť pri vrátení neprevzatej dobierky Slovenskej pošte. Predávajúci osloví kupujúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info